BÚSTIA QUEIXES I DENÚNCIES - FONS NEXT GENERATION EU

Per a denúncies de tot possible frau referit exclusivament als fons Next Generation EU i a tot el que tingui relació amb ells pot enviar un email a fondos.next.generation@ajcapdepera.net o a través de les plataformes abaix esmentades per tal efecte.

A través d'aquest canal de denúncia obert, qualsevol persona pot notificar les sospites de frau i les presumptes irregularitats que, a aquest respecte, pugui haver detectat, s'informa que:

1.-La denúncia serà tinguda en compte i els seran comunicats els resultats de les gestions realitzades.

2.-Es respectarà la confidencialitat i la protecció de dades personals.

3.-No sofriran cap represàlia, ni seran sancionats en el cas que es tracti de funcionaris públics.


Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afectin fons europeus

El Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) és l'òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).
Si desitja posar en coneixement del SNCA fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, pot utilitzar el canal habilitat a aquest efecte pel citat Servei, i al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

OLAF : https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_es

SNCA : https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

Email : fondos.next.generation@ajcapdepera.net

Notícies

15-March-2019
Examen per obtenir el permís municipal de taxi
El proper dimarts 19 de març a les 8:30h a la sala de plens de l'Ajuntament de Capdepera hi ha l'examen per obtenir el permís municipal de taxi.
21-December-2018
L’Ajuntament de Capdepera aprova els pressuposts del 2019 que ascendeixen a 21.932.208,40€
L’Ajuntament de Capdepera va aprovar els pressuposts de l’exercici del 2019 amb set vots a favor (equip de govern-PSOE), cinc vots en contra (4 Més i 1 Guanyem) i quatre abstencions (PP); la representant d’Es Grup no va assistir al ple.
10-October-2018
Veïnats afectats per les inundacions
Els veïnats de Canyamel que s'hagin vist afectats per les inundacions es poden posar en contacte amb la Policia Local o amb el telèfon d'emergències habilitat 900 600 112.
05-October-2018
Creació d'una borsa de personal auxiliar administratiu i laboral interí
Haguent-se publicat el dia 4/10/18 al BOIB, una correcció d'errors a les bases de la convocatòria per a la creació d'una borsa de personal auxiliar administratiu i laboral interí subescala C2, s'amplia el terminis per a presentar instàncies fins el dia 15 d'octubre de 2018.
27-September-2018
Convocatòria per a crear un borsí d'auxiliar administratiu
S'ha convocat el concurs-oposició per a crear un borsí d'auxiliar administratiu per a l'Ajuntament de Capdepera. Teniu temps a presentar les sol·licituds fins el 7 d'octubre.
25-September-2018
Concurs per a cobrir una plaça interina d'administratiu
L'Ajuntament de Capdepera convoca la creació d'una borsa de personal funcionari administratiu interí mitjançant el procediment de concurs.