BÚSTIA QUEIXES I DENÚNCIES - FONS NEXT GENERATION EU

Per a denúncies de tot possible frau referit exclusivament als fons Next Generation EU i a tot el que tingui relació amb ells pot enviar un email a fondos.next.generation@ajcapdepera.net o a través de les plataformes abaix esmentades per tal efecte.

A través d'aquest canal de denúncia obert, qualsevol persona pot notificar les sospites de frau i les presumptes irregularitats que, a aquest respecte, pugui haver detectat, s'informa que:

1.-La denúncia serà tinguda en compte i els seran comunicats els resultats de les gestions realitzades.

2.-Es respectarà la confidencialitat i la protecció de dades personals.

3.-No sofriran cap represàlia, ni seran sancionats en el cas que es tracti de funcionaris públics.


Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afectin fons europeus

El Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) és l'òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).
Si desitja posar en coneixement del SNCA fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, pot utilitzar el canal habilitat a aquest efecte pel citat Servei, i al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

OLAF : https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_es

SNCA : https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

Email : fondos.next.generation@ajcapdepera.net


Source URL: https://ajcapdepera.net/node/12627