Creació d'una borsa de personal auxiliar administratiu i laboral interí

05-Octubre-2018