Mostra de balls dels món al centre Cap Vermell

28-April-2011