Mostra de balls dels món al centre Cap Vermell

28-Abril-2011