DIA DE LES ESCRIPTORES

15-October-2021
Biblioteca de Cala Rajada
A les 19 h