DIA DE LES ESCRIPTORES

15-Octubre-2021
Biblioteca de Cala Rajada
A les 19 h
Lectura en veu alta de fragments de diverses escriptores.