Les corbes de Ca’n Patilla estan asfaltades

20-March-2011