JA ET POTS INSCRIURE AL PLA ITR DE CAPDEPERA (INSPECCIÓ TÈCNICA DE RESIDUS)

23-January-2024

I beneficiar-te d'una rebaixa de la tarifa de tractament de residus en els habitatges i de la tarifa de tractament de residus dels grans productors (horeca).

Els interessats i interessades que no es van adherir l'any passat ja poden sol·licitar acollir-se a la tarifa reduïda per l'adhesió a la correcta separació de residus i al programa d'inspecció tècnica de residus (ITR) segons consta a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems.