Servei de recollida de voluminosos i restes de jardí

07-December-2023

Si vos voleu desprendre de mobles, electrodomèstics o qualsevol altre objecte voluminós o de residus del jardí podeu: 

- Utilitzar el Servei de recollida gratuïta a domicili de mobles i objectes voluminosos i residus del jardí, telefonant al 900104498. Recordam que s'ha de telefonar abans de treure els residus.

- Portar-los directament a la deixalleria municipal situada en el polígon industrial. No els tireu al costat dels contenidors.

Horari de la deixalleria: 
Dilluns a dissabte - de 7 a 19 h. 
Diumenge - de 9 a 14 h.