Fins al 30 de març de 2023 a les 14:00 h a l'OAC de l'Ajuntament de Capdepera o del Centre Cap Vermell de Cala Rajada.

27-March-2023

Per a informar-vos, hi haurà una paradeta informativa a:

- Dimecres 29 de Març de 10 a 13h a l'Ajuntament de Capdepera
- Dijous 30 de Març de 10 a 13h a l'edifici Cap Vermell

On vos regalaran poals per a la fracció orgànica i bosses pel reciclatge de les altres fraccions (paper-cartó, envasos lleugers i vidre).

VOS PODEU INSCRIURE AL PLA ITR DE CAPDEPERA (INSPECCIÓ TÈCNICA DE RESIDUS) I BENEFICIAR-TE D'UNA REBAIXA DEL 30% DE LA TARIFA DE TRACTAMENT DE RESIDUS EN ELS HABITATGES I DEL 10% EN LA TARIFA DE TRACTAMENT DE RESIDUS DELS GRANS PRODUCTORS (HORECA).

Els interessats ja poden sol·licitar acollir-se a la tarifa reduïda per l'adhesió a la correcta separació de residus i al programa d'inspecció tècnica de residus (ITR) segons consta a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems (BOIB 165 de 20 de desembre de 2022)

Heu d'omplir la sol·licitud i acceptar les seves condicions.