APUNTA'T ALS NOUS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

23-November-2022

IFCT0108 - Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics.

MÒDULS:
MF1207_1: Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics (130 h)
MF1208_1: Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics (70 h)
MF1209_1: Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació (90 h)
MP0098: Mòdul de pràctiques professionals (80 h)

Inici: 29/11/2022
Horari de dilluns a divendres de 15 a 20 h.

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ I CONTACTE:
https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions14

Inscripció prioritària: Persones en atur inscrites al SOIB
Formació adaptable: Si no pots fer tots els mòduls, se t'acreditaran aquells que hagis aprovat.

IES Capdepera
carrer de la Mar, 61 07580 Capdepera, Illes Balears
971 81 82 03
iescapdepera@educaib.eu