PUNT D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

13-January-2022

Què és un POAP?
Un punt on l'orientador atén, orienta i resol les demandes sobre el sistema integrat de qualificacions i formació professional.

A qui va adreçat?
A A qui va adreçat? qualsevol persona que tengui preguntes sobre la formació professional (acreditació d’experiència laboral, certificats de professionalitat i cicles formatius d’FP).