Teniu el servei a domicili de recollida de voluminosos i restes de jardí

01-December-2021

Si us voleu desprendre de mobles, electrodomèstics o qualsevol altre objecte voluminós o de residus del jardí podeu:

- Utilitzar el Servei de recollida gratuïta a domicili de mobles i objectes voluminosos i residus del jardí, telefonant al 900104498. Recordam que s'ha de telefonar abans de treure els residus.

- Portar-los directament a la deixalleria municipal situada en el polígon industrial. No els tireu al costat dels contenidors.
es de sacar los residuos.