Les ajudes econòmiques d'aquesta convocatòria són per fer costat a les empreses, autònoms i associacions de l'àmbit cultural de Mallorca

16-March-2021

L'import de cada ajuda serà:
• En el cas d'empreses/autònoms/associacions amb 1 treballador serà de 1.000,00 € per beneficiari. S'entén que compleix aquest requisit un autònom sense cap treballador.
• En el cas d'empreses/autònoms/associacions que tenguin fins a 4 treballadors/es serà de 2.000,00 € per beneficiari.
• En el cas d d'empreses/autònoms/associacions que tenguin entre 5 i 10 treballadors/es serà de 4.000,00 € per beneficiari.
• En el cas d'empreses/autònoms/associacions amb més de 10 treballadors/es serà de 6.000,00 € per beneficiari.

La quantia total de la convocatòria és de 400.000€ ampliable amb 100.000€ més.

Poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria empreses, autònoms i associacions del sector cultural de Mallorca, que compleixin tots els requisits següents:
a. Que tenguin per objecte el desenvolupament d'activitats culturals
b. Que tenguin el seu domicili social a Mallorca
c. Que en el cas d'empreses i associacions com a mínim tinguin un treballador en plantilla. S'exigeix no haver acomiadat a treballadors o treballadores afectats pels expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO).
d. Que durant el 2019 o 2020 estigués donada d'alta al cens d'activitats econòmiques en un dels epígrafs relacionats en l'àmbit cultural(s'ha d'acreditar mitjançant certificat actual o mitjançant certificat expedit durant els primers dos mesos de 2020).