El projecte de reforma del port de Cala Rajada preveu una inversió de 4,3 milions d'euros

27-February-2019
En la planificació de les actuacions als ports de les illes, el de Cala Rajada va ser inclòs com una de les infraestructures que necessitaven una actuació estructural i d’ordenació dels serveis. La tempesta de gener de 2017 i els importants desperfectes que va ocasionar van motivar actuacions d’urgència per un import de 1,5 milions d’euros.

Ara, Ports de les Illes Balears ha presentat el projecte per executar una obra de reforç del dic i de reordenació d’usos del port, la iniciativa que s’havia previst inicialment però que es va posposar davant la necessitat d’actuar d’urgència després del temporal. Aquest projecte resoldrà els problemes de falta de manteniment del dic, així com l’agitació interior i els problemes d’usos de les diferents edificacions que hi ha al port.

Així, el projecte que s’ha presentat preveu una inversió de 4,3 milions d’euros per executar les següents actuacions:

- Reforç del dic, construint una escullera de protecció que permeti dissipar l’energia amb que entra l’onatge, a més de la construcció d’un nou mur de formigó ancorat al calaix existent.

- Construcció d’un martell per reduir l’onatge de l’interior del port.

- Reordenació dels usos del port. Es segregaran els usos pesquers i comercials; es mantindrà la llotja de peix i els espais associats a la seva actual ubicació, amb un espai per a venda al públic; es rehabilitaran els locals contigus al dic; es rehabilitarà l’edifici de serveis; es reconstruirà l’edifici multiusos, on es traslladarà la venta de tiquets; i es reurbanitzarà i reordenarà l’esplanada.

El projecte que ha presentat Ports de les Illes Balears a diferents col·lectius relacionats amb el port de Cala Rajada serà ara valorat per aquestes entitats, i es mantindran diverses reunions per escoltar les seves opinions. L’objectiu és disposar del projecte constructiu el mes d’agost, per tal de poder licitar les obres en el segon semestre d’aquest any i poder iniciar les obres a principis de l’any 2020.

Amb aquesta actuació, el port de Cala Rajada haurà rebut una inversió de 5,8 milions d’euros.