Ja estan col·locades les marquesines de la parada d’autobús de l’avinguda Joan Carles I

31-August-2017
En els pressuposts del 2017 també hi ha una partida per a comprar dues marquesines més però encara no s’ha decidit a quines parada es col·locaran.

El pressupost de les marquesines ha estat de 30.000€.