Reforma circulatòria al carrer de l'Agulla amb la carretera de Can Patilla

26-July-2017