Vies i Obres

Notícies

29-Març-2011
Atorgada la subvenció per rehabilitar la torre nova del Cap Vermell
El Ministeri de Foment, en comissió celebrada el passat 22 de març, ha aprovat una subvenció de 65.729,50€ per rehabilitar la torre nova del Cap Vermell, a Capdepera, a través de l’1% cultural que es destina a actuacions sobre el patrimoni històric. Aquesta subvenció suposa el 75% del cost total de l’obra, que arriba als 87.639,33€. El 25% restant haurà de ser assumit per l’Ajuntament o altres institucions que hi vulguin col•laborar. La iniciativa va sorgir l’any 2004, a través d’una moció presentada pel PSM i amb el suport de tots els partits, que l’Ajuntament de Capdepera va enviar al Ministeri de Foment. Fa aproximadament un any que es varen reiniciar els contactes entre l’Ajuntament i el ministeri. S’ha de recordar que la torre del Cap Vermell és l’única de titularitat municipal, requisit indispensable per rebre l’ajuda, tot i que la moció sol•licitava la rehabilitació de totes les torres costaneres del municipi. El projecte de rehabilitació preveu usar morters de calç i àrids, enlloc de ciment, canviar la ferralla per acer inoxidable i, per ara, no contempla una escala per pujar al terrat. Mateu Garau Flaquer Regidor de Vies i Obres a l’Ajuntament de Capdepera
26-Març-2011
El delegat de Govern inaugura les obres del Pla E de Capdepera
L’Ajuntament de Capdepera ha inaugurat aquest matí les obres del Pla E amb la participació del delegat de Govern de les Illes Balears, Ramon Socies. Les autoritats, encapçalades pel batle de Capdepera, Josep Gallego, han recorregut cinc obres de les sis que s’han dut a terme al municipi en el segon Pla E, i dues més, incloses dins el primer Pla E. La visita ha començat al centre de Cala Rajada, concretament a la plaça dels Pins. L’any passat es va fer la reurbanització que va consistir en el canvi de paviment, perquè les arrels del pins havien aixecat i romput part del paviment vell. A més, es va dotar la plaça de mobiliari nou, com papereres i bancs, i es van eliminar les barreres arquitectòniques. El pressupost d’aquesta obra va ser de 219.692,86 €. La reurbanització de la plaça dels Pins està inclosa dins el primer Pla E. Després s’han desplaçat fins el complex esportiu Es Figueral, a l’entrada de Capdepera venint de Cala Rajada, per veure les millores que s’hi han dut a terme a l’entorn de la piscina municipal. En primer lloc, s’ha adequat el terreny a l’aire lliure com zona d’aparcament amb capacitat per un centenar de vehicles, i donant accés a persones amb mobilitat reduïda per mitjà d’una rampa, suprimint les barreres arquitectòniques i creant un nou passeig de vianants adjacent a l’aparcament. El pressupost va ser de 242.331,48 €. En segon lloc, s’ha remodelat el pis superior de la piscina municipal perquè s’hi pugui instal•lar un gimnàs complementari. L’obra va consistir en enguixar i pintar les parets i el fals sostre. El pressupost va ser de 178.036,55 €. I en tercer lloc, s’ha construït un centre de mesura per l’eficiència energètica del centre esportiu. L’objecte és alimentar la piscina municipal amb subministrament elèctric adequat i rebaixar el consum de la resta d’instal•lacions, com el poliesportiu i el camp de futbol. El pressupost és de 173.238,99 €. La tercera obra que han visitat ha estat les instal•lacions esportives al parc de s’Alzinar. Per una banda, l’obra va consistir en la reforma integral de la zona esportiva exterior, adaptant la pista de bàsquet i la pista de futbet a més de dedicar una zona a jocs infantils. El pressupost va ser de 106.722,69 €; i per l’altra, la reforma de l’edifici municipal d’us esportiu, on s’ha substituït la coberta, s’han reparat les vidrieres i s’han instal•lant vidres de seguretat, s’ha canviat el paviment i la instal•lació elèctrica, i s’han reformat els banys. El pressupost va ser de 243.176,36 €. La visita ha acabat al casal de Ca’n Creu d’Inca, al centre de Capdepera. La infraestructura ha estat reformada i conserva els elements patrimonials i el caràcter senyorial que tenia. El pressupost va ser de 1.063.598,20 €. El casal de Ca’n Creu d’Inca està inclòs dins el primer Pla E.
25-Març-2011
Obres a l'autovia Joan Carles I
El departament de Vies i Obres informa: aquests dies s'estan duent a terme les obres de coonexió del centre de mesura del recinte es Figueral amb el cable de mitja tensió que va de Capdepera a Cala Rajada per l'autovia. Concretament es fa un creuament a l'altura del restaurant La Ponderosa. S'ha de recordar que aquest centre de mesura s'ha finançat a través del pla E i, a més d'aglutinar els comptadors del recinte i passar de baixa a mitja tensió, amb el consegüent estalvi econòmic, s'ha dexat la instal·lació preparada per ubicar plaques fotovoltàiques al recinte. Aquesta obra estava pendent de l'autotització de Gesa per poder-se connectar i durarà un parell de dies. Departament de Vies i Obres Mateu Garau
20-Març-2011
Les corbes de Ca’n Patilla estan asfaltades
El departament de Vies i Obres de l’Ajuntament de Capdepera ha asfaltat les dues corbes perilloses que hi ha a la carretera de Ca’n Patilla, carretera que uneix Capdepera amb Cala Rajada. Quan plou, la mala pavimentació de la zona ocasiona que els cotxes patinin i surtin de la carretera, el que ha provat diversos accidents en els darrers anys. Per aquest motiu, s’ha usat un asfalt adequat per a la pluja. Arreglar les dues corbes era una reivindicació dels ciutadans des de feia anys, perquè la carretera de Ca’n Patilla s’ha convertit en la principal entrada a Cala Rajada per a la gent que va a la zona de cala Agulla, inclosos els autobusos. En els propers dies se’n pintaran les marques vials.
07-Març-2011
Nova mesura d'estalvi energètic en l'enllumenat públic
A partir d’avui vespre, dilluns 7 de març, es posarà en marxa una nova mesura d’estalvi energètic a Capdepera. La idea és apagar zones d’enllumenat públic sense que per això minvin la qualitat ni augmenti el perill. La mesura es durà a terme principalment a Cala Rajada i, si funciona, es té previst que s’apliqui durant els mesos d’hivern fins a les festes de Setmana Santa. El carrer Elionor Servera és una de les zones on es provarà la nova mesura i on s’apagaran els llums d’un costat del carrer i quedaran encesos els de l’altre costat.
24-Febrer-2011
COMENCEN LES OBRES DE LA SEGONA FASE D’EMBELLIMENT DEL NUCLI ANTIC DE CAPDEPERA
El nucli antic de Capdepera torna a tenir els carrers aixecats a causa de l’inici de les obres de la segona fase de pavimentació i embelliment i les de la xarxa de drenatge. El projecte de pavimentació i embelliment es duu a terme a dos carrers: Major i Pla d’en Cosset. El primer comença a partir de la plaça des Sitjar, no inclosa, i arriba al carrer Centre. El segon comença al carrer de la Mar i també arriba al carrer Centre. L’objectiu en ambdós carrers és canviar el paviment asfàltic que es troba en mal estat per un de tipus baleta, amb formigó de color i eliminar les voreres; d’aquesta manera, es continua amb la mateixa estètica que es va usar en la primera fase del projecte. Per separar la plaça des Sitjar amb el carrer Major es col•locaran jardineres i pilons i es deixaran dues entrades per als vehicles. L’altra intervenció que es realitza en aquesta zona és la instal•lació de la xarxa de pluvials per donar continuïtat a l’executada a la primera fase i així recollir l’aigua del Castell i dels carrers confrontants. Al mateix temps, es deixen les canalitzacions preparades per si en un futur es volen soterrar altres serveis, com ara el telèfon o el llum. El segon projecte que s’està duent a terme és la instal•lació de la xarxa de drenatge del carrer Centre i de les escales del carrer Nou. Amb aquesta intervenció es donarà sortida a les xarxes dels carrers Major i Pla d’en Cosset -en obres en aquest moment- i dels carrers Fondo, Segadors Gabellins i Estrella, executades en projectes anteriors. L’aigua recollida arribarà fins al col•lector existent al carrer Col•legi. Dins les actuacions està previst el canvi de paviment dels dos carrers, tot i que el carrer Centre continuarà amb paviment asfàltic i el carrer Nou tendrà una pavimentació també de tipus baleta amb formigó de color. A causa del seu mal estat, també es rehabilitarà amb baleta el paviment del carrer Pas de Can Dama; s’hi reconstruirà una caseta de comptadors en mal estat; i la pavimentació d’una zona amb peces de marès; s’hi col•locarà una barana; es replantaran les zones de parterre i s’hi construirà una xarxa d’enllumenat, amb un fanal amb les corresponents arquetes. Ambdós projectes, que compten amb supervisió arqueològica en tot moment, es financen amb càrrec al FOMIT i tenen un pressupost de 212.660 euros i de 216.963 euros respectivament. El termini d’execució és de dos mesos des de l’inici de les obres, el passat 21 de febrer, perquè estiguin acabades abans de la fira anual del Mercat Medieval.