Transcripció i traducció al català del Tractat de Capdepera

10-Novembre-2008