Termini per demanar ajudes de la Brigada pels afectats de la torrentada

13-Desembre-2018
Els afectats per la torrentada del mes d'octubre que encara necessitin ajuda per retirar enderrocs i/o voluminosos, es poden posar en contacte amb l'Ajuntament de Capdepera abans del 31 de desembre.
Cal telefonar al 971-56-30-52 i demanar l'ajuda de la Brigada Municipal aportant el polígon i parcela de la finca afectada.