SUBVENCIONS PERA LA NORMALITZACIO LINGUISTICA A LES EMPRESES MUNICIPALS 2023

07-Febrer-2023

BOIB núm. 16, de 4 de febrer de 2023.


Qui la pot sol licitar?
Empreses, amb personalitat fisica o jurídica, ubicades al terme municipal de Capdepera.

Conceptes
• Rètols comercials i de vehicles: maxim 400€
• Edició o renovació de cartes de restaurants i
bars incloent-hi el català: maxim 400€
• Documents publicitaris o administratius que
incloguin el català (targetes, fullets, paper dembolicar, bosses, calendaris, factures i
pressupostos, catàlegs,...): maxim 400€
• Versió en català en pàgines web: maxim 400€

Fins quan?
Fins al 29/09/2023