12 °C

Sessions de participació de l’Agenda Local 21

12-Novembre-2010
Aquesta setmana s’han celebrat les dues primeres reunions de treball de l’Agenda Local 21 de l’Ajuntament de Capdepera.

A la primera sessió, celebrada el dilluns dia 8 de novembre, es va xerrar de participació ciutadana, aigua, aire, energia, i residus. La comissió de participació no va comptar amb gaire assistència, però es varen extreure idees per realitzar el pla d’acció de cada un dels punts a debatre. De participació ciutadana, fer més publicitat dels resultats obtinguts i dels projectes realitzats dins el marc de l’Agenda Local 21; d’aigua, fer una canalització d’aigua depurada pel reg de jardins; d’aire, redactar i aprovar una ordenança municipal de renou; de residus, instal•lar més papereres i unificar models; i d’energia, instal•lar bombetes de baix consum a l’enllumenat viari.

En la segona sessió la participació va augmentar i les idees extretes també es varen recollir per elaborar el pla d’acció. Es van tractar les àrees de espais naturals, litoral, urbanisme i mobilitat. Algunes de les accions proposades foren: d’espai naturals, instar a Xarxa Natura a realitzar plans de gestió i mesures de conservació i vigilància a les zones LIC i ZEPAS; de litoral, organitzar campanyes de neteja del litoral i fons marí; d’urbanisme, Realitzar obres de millora del paviment de la via pública.

La propera setmana hi ha dues noves sessions de participació, dimarts i dimecres.