20 °C

Separació de residus

02-Febrer-2021
Us informem que conforme disposa la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears, l'any 2021 la separació de residus s'ha d'augmentar fins a un 50%.

Així doncs, s'han de separar tots aquells residus reciclables en les diferents fraccions: matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers, rebuig i envasos de vidre.

Per això, perquè faceu una correcta separació, en totes les àrees d'aportació disposeu de contenidors de cada fracció.

I recordeu:

- Separar correctament els residus.
- Utilitzeu els contenidors correctament.
- Si no teniu la targeta per al contenidor de la matèria orgànica la podeu sol·licitar al 900 104 498.