Se cerquen monitors per l'Escola d'Estiu i Estiu Esportiu

03-Juny-2016
Interessats fer arribar CV al Centre Jove de Capdepera o per c.e.:centrejove@ajcapdepera.net

Més informació: 971 81 86 38

Requisits:

Les titulacions requerides per al servei de l'Escola d'Estiu seran les següents:

a) Per ser el director de l'activitat han de ser majors d'edat i han de tenir alguna de les formacions o titulacions següents:

- Diploma de director d'activitats de temps lliure infantils i juvenils, de conformitat amb la normativa vigent sobre reconeixement d'escoles d'educadors de temps lliure.

- Títol de tècnic superior en animació sociocultural, de conformitat amb la normativa vigent de l'administració educativa que el regula.

b) Per ser monitor de l'activitat han de ser majors d'edat i han de tenir alguna de les titulacions següents:

- Diploma de monitor d'activitats de temps lliure infantils i juvenils, de conformitat amb la normativa vigent de reconeixement d'escoles d'educadors de temps lliure.

- Els títols o els diplomes establerts pels directors de temps lliure de l'apartat anterior.

Les titulacions requerides per al servei de l'Estiu Esportiu, a més de les anteriors també es valoraran:

a) Per ser director de l'activitat han de ser majors d'edat i han de tenir alguna de les formacions o titulacions següents:

- Tècnic superior en animació d'activitats físiques i esportives, de conformitat amb la normativa vigent de l'administració educativa que la regula.

- Llicenciatura o grau en educació física o en ciències de l'activitat física i de l'esport, de conformitat amb la normativa vigent de l'administració educativa que la regula i la normativa vigent sobre instituts nacionals d'educació física.

- Diploma de director d'activitats de temps lliure infantils i juvenils, de conformitat amb la normativa vigent sobre reconeixement d'escoles d'educadors de temps lliure.