S’asfalta el carrer Col•legi per deficiències de l’asfalt anterior

21-Setembre-2016
Cal recordar que fa uns mesos un tram d’aquest carrer es va ensorrar i una vegada resolt el problema es va haver d’asfaltar. Ha resultat que un component d’aquest asfalt estava en mal estat i per aquest motiu ha estat necessari tornar a asfaltar el mateix carrer.

Aquest asfaltatge respon doncs a una urgència i no estava contemplat dins el programa de carrers a asfaltar al terme municipal de Capdepera. S’espera que en el termini d’un mes es pugui començar amb l’asfaltatge de carrers de Capdepera i Cala Rajada que més ho necessiten.