Reunió informativa sobre la "Dotació de serveis" a Cala Gat

23-Maig-2018
--------------------------

Circular infromativa als veïns i veïnes de CALA GAT

Des de l'àrea d'Urbanisme us convocam a una reunió informativa sobre la "DOTACIÓ DE SERVEIS".

dia 6 de juny a les 19h


Lloc: Edifici Centre Cap Vermell - (C/ de l’Agulla, 50 – Cala Rajada).

Us pregam màxima assistència.


--------------------------------------------------------------

Circular informativa a los vecinos y vecinas de CALA GAT

Desde el área de Urbanismo les convocamos a una reunión informativa sobre la "DOTACIÓN DE SERVICIOS".


el 6 de junio a las 19h.

Lugar: Edifici Centre Cap Vermell - (C/ de l’Agulla, 50 – Cala Rajada)

Se ruega máxima asistencia.


------------------------------------------------------------


INFORMATION AN DIE NACHBARSCHAFT VON CALA GAT

Die Bauabteilung des Rathauses ruft Sie zu einer informative Versammlung auf, über die Plannung der "DOTACIÓ DE SERVEIS".


6 juny um 19 Uhr

Ort: Cap Vermell Center – (Cala Agulla Str. 50 Cala Rajada)

Wir bitten um maximale Teilnahme.