Publicació definitiva dels pressuposts 2018 de l'Ajuntament de Capdepera

12-Febrer-2018
Al BOIB num. 19 del 10 de febrer del 2018 s'han publicat de manera definitiva els pressuposts 2018 de l'Ajuntament de Capdepera.
Els pressuposts es van aprovar per ple amb una quantia de 22.156.008,40€.

Per a llegir el resum dels pressuposts us podeu dirigir a l'enllaç de sota.