PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES PER PARTS DELS CLUBS, ENTITATS O PERSONES DEL MUNICIPI

29-Novembre-2023

Les propostes les podran fer qualsevol entitat, club, persona, associació o col·lectiu local, que les haurà de presentar per escrit. Les bases s'obrin a tota persona del municipi de Capdepera, ja que hi ha esportistes gabellins que no estan vinculats a cap club o entitat local i competeixen altres municipis, a categories nacionals o internacionals. Totes les propostes seran estudiades i valorades. És per això que no serà suficient enviar el nom dels esportistes com a proposta, sinó que s'hauran d'aportar els mèrits pels quals es realitza dita proposta per ser premiat.

Formulari de propostes

La data màxima per presentar les propostes serà el 10 desembre del 2023. No s'admetran propostes presentades amb posterioritat a la data esmentada. S'haurà de realitzar obligatòriament per escrit (registre d'entrada a l'Ajuntament) o bé mitjançant un correu electrònic al Servei Municipal d'Esports (galaesportgabelli@gmail.com).