Pràctiques de seguretat viària dels alumnes del CEIP S'Auba

29-Abril-2021

Uns 350 alumnes aproximadament han gaudit d'aquesta experiència, desitjant que es pugui fer cada any. L'objectiu és donar una major autonomia i confiança als nostres menors en el món urbà i vial en el qual s'hauran de manejar.