PAGAMENTS A LA CARTA CAPDEPERA

13-Gener-2021
Data límit per sol·licitar-ho: 10 02 2021.

Pagament de tributs fraccionats de l'any 2021 i anys venidors.

Els usuaris que ho sol·licitin podran pagar d'una manera fraccionada i sense interessos:
3 +1 quotes de pagaments trimestrals (març, juny, setembre i regularització novembre).
8 +1 quotes de pagaments mensuals (Març a setembre i regularització novembre).

Data límit per sol·licitar-ho: 10/02/2021 (o de cada any).
Cada titular de rebuts hauria d'omplir la seva pròpia sol·licitud.

Cita prèvia:
971678404
https://www.atib.es/citaprevia/Paso1.aspx