12 °C

PAGAMENT DE TRIBUTS EN TERMINI VOLUNTARI DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2020

21-Setembre-2020
De l'1 d'octubre a l'1 de desembre de 2020 (ambdós inclosos).

CONCEPTES:

‒ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
‒ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
‒ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
‒ TAXES MUNICIPALS (RECOLLIDA I TRACTAMENT DE FEMS, ENTRADA DE VEHICLES, CLAVEGUERAM, CEMENTIRI MUNICIPAL)

TERMINI VOLUNTARI DE PAGAMENT
De l'1 d'octubre a l'1 de desembre de 2020 (ambdós inclosos)

OBTENCIÓ DE L'AVÍS DE PAGAMENT

 Per INTERNET:
‒ Amb el codi de contribuent a través del Carter Virtual (www.atib.es > Carter virtual).
‒ Amb l'avís de pagament de l'exercici anterior (www.atib.es > Tributs locals > Obtenció d'avís i pagament de tributs locals periòdics).
‒ Amb certificat digital o Cl@ve, a la Carpeta fiscal (www.atib.es > Carpeta fiscal).
‒ A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments).

 De forma presencial a l'oficina de recaptació de l'ATIB situada al carrer Col·legi, 7, 07580 Capdepera, en horari de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores (els mesos de juliol i agost, l'horari és de 8.15 a 14.30 hores, de dilluns a divendres laborables), o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l'ATIB (es poden consultar les dades i els horaris de les oficines en el web de la ATIB, www.atib.es > Tributs locals > Oficines de recaptació, o telefonant al 901 201 530). Sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet (www.atib.es > Cita prèvia) o telefonant al 971 678 404..
Entre els dies 1 d'octubre i 1 de desembre, tots els dijous laborables, també es podrà obtenir l'avís de pagament o el document d'ingrés en el carrer Av. De l'Agulla, 50, (Centre Cap Vermell), de Cala Ratjada, en horari de 9.00 a 13.30 hores.
Una vegada obtingut l'avís de pagament o el document d'ingrés, podeu fer el PAGAMENT de les formes següents:

 Per Internet, en www.atib.es > Tributs locals > Pagament de tributs locals de cobrament periòdic, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l'entitat que l'emeti.

 A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Bankia; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banc Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

 En els caixers automàtics de CaixaBank, BBVA i Bankia.