Nova organització del departament d’Urbanisme

08-Gener-2019
A partir d’ara, les comunicacions prèvies d’obra s’atendran en el punt d’atenció d’urbanisme i només es tramitaran de forma presencial a l’ajuntament.

Per altra part, les consultes tècniques amb l’arquitecte municipal i els arquitectes tècnics també es realitzaran en el mateix lloc en els dies i horaris següents:

COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRA: De dilluns a divendres de 8.30 a 9.30 h. SENSE CITA PRÈVIA.

CONSULTES TÈCNIQUES AMB L’ARQUITECTA MUNICIPAL: Els dijous de 12 a 14h. SENSE CITA PRÈVIA.

CONSULTES TÈCNIQUES AMB ELS ARQUITECTES TÈCNICS: Els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 12 a 14h. AMB CITA PRÈVIA.

Per consultes tècniques amb l’arquitecte municipal, l’enginyer, la tècnica d’administració o l’assessor jurídic s’ha de sol·licitar CITA PRÈVIA.

Per demanar cita prèvia contactar amb el telèfon 971 563 052 (int 115) o al correu electrònic: urbanisme@ajcapdepera.net