Nous cursos de Mallorca Activa

05-Juliol-2024
 Inscripció: Fins a 14/07 
 •⁠ ⁠PowerPoint 2019
 •⁠ ⁠Gestió, ordre i neteja dels magatzems municipals •⁠ ⁠Intervenció front al maltractament de persones dependents
 •⁠ ⁠Operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'instal·lacions fotovoltaiques
 •⁠ ⁠Access 2019 
•⁠ ⁠Comptabilitat financera 
•⁠ ⁠Ecodisseny de productes i serveis
 •⁠ ⁠Pla d'empresa

Inici: 15/07 
Curs amb certificat oficial 
Finalització: 22 de setembre