12 °C

Nou Pla d’Acció de l’Agenda Local 21

25-Novembre-2011
Inclou les accions a realitzar respecte dels objectius proposats pels ciutadans.

Encara que moltes de les accions a realitzar han de partir de l’administració pública, les entitats privades, associacions i els ciutadans en general, que som els primers interessats en assolir aquests objectius, també podem aportar la nostra participació. Qualsevol iniciativa privada per engegar alguna proposta serà ben rebuda i analitzada convenientment a fi i efecte de fer-la viable de la millor manera possible.

Al departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Capdepera, a l’apartat Agenda Local 21, trobareu els documents relacionats amb aquest nou pla d’acció: enquestes, informe de seguiment, etc.

http://www.ajcapdepera.net/arees/al21.ct.html

A continuació trobareu un esquema dels objectius establerts, que es detallen amb les accions proposades a partir de la plana 13 del document “Pla d’Acció de l’Agenda Local 21” que podeu descarregar també en aquesta mateixa pàgina.

Objectius
1.1. Incrementar la participació ciutadana
1.2. Promoure la participació a través de les associacions
2.1. Fer una administració més sostenible
3.1. Aprofitament de l’aigua depurada
3.2. Fomentar l’estalvi d’aigua
3.3. Disminuir el renou
3.4. Millorar les instal•lacions de depuració de l’aigua
3.5. Millorar la neteja dels espais naturals i del litoral
3.6. Millorar la gestió dels espais naturals i litoral
4.1. Foment de la gestió sostenible dels residus
4.2. Millorar la neteja del municipi
4.3. Foment de l’estalvi energètic
5.1. Millorar l’estat dels carrers i voreres
5.2. Adaptar la normativa urbanística municipal a la normativa supramunicipal
6.1. Fomentar la mobilitat sostenible
6.2. Fomentar el transport públic
7.1. Millorar els serveis sanitaris
7.2. Prevenció de malalties
8.1. Millorar el municipi com a destí turístic
8.2. Fomentar el turisme sostenible
8.3. Fomentar l’activitat agrària
9.1. Fomentar la utilització dels serveis socials municipals
9.2. Fomentar la integració dels immigrants
9.3. Augmentar les activitats per a joves
9.4. Augmentar els serveis esportius i educatius
9.5. Fomentar la participació ciutadana als actes culturals
10.1. Lluitar contra el canvi climàtic
10.2. Promoure un model sostenible de producció i consum, impulsant la recuperació i el reciclatge màxim de residus.