Mostra de fotoperiodisme a Ca’n Creu d'Inca

11-Novembre-2008