Millores a diverses zones del municipi

31-Gener-2018
A Capdepera s’han arreglat les voravies del carrer Ciutat i del carrer Pedrera; s’ha asfaltat l’aparcament del Mercat vell, just al costat del col·legi S’Alzinar, i s’ha adequat l’escala que dóna accés a l’aparcament. També s’ha asfaltat el carrer Major i la zona de Can Roncero.

A Cala Rajada s’ha canviat l’arrambador de l’escala d’Es Pelats i s’ha adequat el carrer de l’Agulla eliminant les barreres arquitectòniques i reduint la velocitat dels vehicles que hi circulen. Aquesta millora ha tengut un cost de 126.000€ que s’ha finançat amb Inversions sostenibles. Cal recordar que el consistori va rebutjar una subvenció del Consell de Mallorca per aquest projecte que obligava a realitzar les obres durant els mesos d’estiu.


En tercer lloc s’han senyalitzat les Oficines de Turisme de Cala Rajada i Capdepera amb panells informatius col·locats a llocs públics i propers a les OIT. Aquesta millora s’ha finançat al 100% amb un import de 7.881,94€ amb una subvenció del Consell Insular. Amb aquesta subvenció també s’han finançat els fulletons de les rutes cicloturístiques, amb un pressupost de 9.619,50€.