Llista provisional d'admesos i exclosos a la borsa de Policia Local funcionaris interions

23-Juny-2016