Les escoletes i la regidoria d’Educació aposten pel rang 0-3 anys com a etapa educativa

27-Setembre-2018
S’han donat recomanacions perquè des de les escoletes es vetlli pels drets dels infants i es reconegui l’etapa 0-3 com a una etapa més dins el sistema educatiu i no pas un lloc de guarda dels nins i nines. També s’ha proposat realitzar més reunions i informar els pares del funcionament de les escoletes pel que fa a la didàctica.

A la reunió hi varen assistir el regidor d’Educació, Pere Terrassa, el tècnic d’Educació, Tomeu Cursach, la directora de l’equip psicopedagògic d’Atenció primària Llevant, Jerònia Galmés, i les directores de les escoletes infantils de Capdepera, Letícia Maya, i de Cala Rajada, Magdalena Terrassa.