Les ‘Dones de la llata’ i les ‘Dones de la Mar’, tenen el seu carrer a Capdepera

11-Juny-2018
Gràcies al vot unànime s’ha fet efectiu el canvi per noms de dona, així Gómez Ulla passa a dir-se carrer Dones de la llata, i el carrer Ramon Franco passa a dir-se Dones de la mar. Amb aquest dos noms es vol fer un reconeixement a totes les dones gabellines que exerciren un paper molt important dins el municipi treballant l’obra de pauma o encarregant-se de les seves famílies quan els homes, marits, germans o pares, marxaven llargues temporades a la mar.

Mallorca té nom de dona
La campanya Mallorca té nom de dóna pretén donar a conèixer aquelles dones que per distints motius varen ser rellevants dins àrees que fins al moment havien estat relegades als homes.

Aquesta campanya durant aquest any vol donar a conèixer la figura de Dorothea bate (1878-1951), paleontòloga, zoòloga i ornitòloga anglesa que va descobrir el primer fòssil de Myotragus balearicus a una cova gabellina.