L’embelliment de la plaça de l’Orient dóna continuïtat al nucli antic de Capdepera

12-Abril-2018
L’obra ha contemplat actuacions en diferents aspectes: paviment, reixes de recollida d’aigües pluvials, enllumenat públic i elements del mobiliari urbà.

El paviment antic era de llosa grisa i s’ha canviat per un «baleta», que dona continuïtat a la pavimentació que tenen actualment els carrers adjacents a la plaça. També s’han modificat els escocells dels arbres amb una forma el·líptica i s’han omplert de terra vegetal compactada i d’un paviment drenant i decoratiu. Pel que fa a la il·luminació s’han canviat les faroles per unes de led de disseny més modern que milloren la il·luminació i l'eficiència energètica. En quant al mobiliari urbà s’han col·locat deu jardineres de pedra i dues papereres iguals que les que hi ha als carreres annexos.

Aquesta reforma era una demanda dels veïnats i dels comerços de la plaça de l’Orient consensuada en diverses reunions.

La plaça de l’Orient ja torna a ser transitada i plena de terrasses, i el mercat setmanal, traslladat durant les setmanes de reforma, ha recuperat el seu espai tradicional.