L’àrea de Vies i Obres tapa les garangoles de la plaça dels Pins

20-Desembre-2016
Les garangoles s’han tapat amb cautxú continu i l’obra ha tengut un pressupost 27.429,50€. Aquesta és una de les inversions sostenibles a finançar amb el superàvit de l’exercici 2015.

Al mateix temps que s’han tapat les garangoles també s’ha canviat la il•luminació de la plaça. S’han eliminat els focus de terra i s’han instal•lat faroles de leds a mitja plaça. De cara al 2017 s’acabaran d’instal•lar la resta de faroles. La partida per a les faroles era de 15.000 euros i estava prevista dins els pressuposts d’enguany.