L’Ajuntament de Capdepera liquida el Pla d’Ajustament

14-Juliol-2016
Cal recordar que l'any 2011 el deute municipal s'apujava a 21.500.000€, i per la qual cosa s’ha fet front a la contenció de la despesa aplicada a totes les àrees de l'ajuntament, excepte a Serveis Socials per poder mantenir els ajuts a les persones més desafavorides del municipi.

Com a conseqüència d'aquesta política de contenció el deute total de l'Ajuntament de Capdepera ha anat minvant en aquests darrers anys. Així, l'any 2015 s'apujava a 8.877.674€, dels quals 3.851.632€ corresponien al Pla de Pagament a Proveïdors i 5.026.042€ a préstecs diversos. A principis de 2016 era de 6.421.550€ i a dia d'avui el deute municipal total de l'Ajuntament de Capdepera, ja sense el Pla de Pagament a Proveïdors, és de 4.418.232,93€.

Respecte al deute, el Consistori té pendent una possible nova amortització provinent del superàvit de la liquidació dels contes generals del 2015 que ascendeix a 1.878.000€. D’aquests, es preveu una despesa en inversions sostenibles d’uns 600.000€, i la resta s’usarien per amortitzacions.

Després de la liquidació del Pla d’Ajustament l'objectiu se centra en que els contribuents del municipi gaudeixin de la millora econòmica del consistori, per la qual cosa, es preveu congelar les taxes i els preus públics. Un dels impostos que es preveu congelar i que més beneficiarà a la ciutadania és l’IBI, popularment denominat contribucions, ja que en cancel•lar anticipadament el Pla d'Ajustament s'evitarà el seu increment, previst dins el mateix Pla per als pròxims 7 anys per un import total de 2.100.000€. D’aquesta manera, els ciutadans veuran en estalvi del 30% en els seus impostos fins a final de legislatura.

El Consistori gabellí vol amortitzar i liquidar definitivament dins aquesta legislatura tots els préstecs municipals existents.