L’Ajuntament de Capdepera i la mesa sectorial de la Policia Local acorden diverses demandes

02-Juny-2017
En la reunió s’han arribat a certs acords, segons Fernàndez: «Tots aquells legalment possibles», com l’augment de la compensació econòmica dels dies festius, caps de setmana i dies concrets com el 24, 25 i 31 de desembre i 1 de gener. No s’ha aprovada la demanda de prorratejar els festius dins la nòmina, ja que segons el batle «no s’ajusta a la legalitat».

Pel que fa a la resta de negociacions els representants de la Policia Local estan d’acord a parlar-ne conjuntament amb el personal funcionari i laboral.

Pel que fa a les hores extraordinàries, la Policia ha dit que es continuarà sense realitzar-ne.


Antecedents


La Policia Local de Capdepera va deixar de fer hores extraordinàries fa uns mesos a causa d’una disconformitat amb la interpretació del pacte relatiu a pagament de serveis extraordinaris.

A tot aquest conflicte Fernández ha comentat: «Aquest darrers anys he apostat per la seguretat al municipi i agraesc a la Policia Local el seu esforç per dur endavant les Unitats Nocturna i de Platges». Va afegir: «El conflicte actual posa de manifest que Capdepera necessita més agents ja que la plantilla és insuficient per donar a l’abast a un municipi turístic com Capdepera». En aquests moments Capdepera té 38 agents en actiu i 7 places vacants.