L’Ajuntament de Capdepera ha aprovat l’adjudicació del nou plec de condicions que regularà el servei de recollida i transport dels residus al municipi

04-Octubre-2019

El ple de l’Ajuntament de Capdepera va aprovar ahir la concessió del servei públic de recollida i transport dels residus sòlids urbans i la gestió de la deixalleria (lot 1) i del servei d’educació ambiental, resolució d’incidències i de seguiment del contracte en el termini municipal de Capdepera (lot 2).

 

Dit plec està dividit en dos lots. El Lot 1 té una permanència de vuit anys, sense possibilitat de pròrroga, s’ha adjudicat per un total de 17.094.629,32€ a la UTE CESPA - COEXA i consisteix en la recollida i transport dels residus i gestió de la Deixalleria municipal. Per altra banda, el Lot 2 té una permanència de 4 anys, sense possibilitat de pròrroga, s’ha adjudicat per un import de 204.765,68€ a l’empresa GRAM ILLES BALEARS 21 SL i consisteix en l’educació ambiental, la resolució d’incidències i el seguiment del contracte del Lot 1. Cal dir que no es podia presentar la mateixa empresa als dos lots.

 

Les principals novetats del Lot 1 són:

 

Pel que fa a la recollida de residus:

- S’incorpora la recollida de la fracció orgànica a tota la zona on hi ha establert el servei porta a porta (Capdepera nucli i sa Pedruscada).

- S’amplia la zona porta a porta a l’autovia Joan Carles I.

- S’amplien les àrees de reciclatge instal·lant contenidors selectius a totes les àrees on hi ha contenidors de rebuig.

- S’incorporen contenidors de fracció orgànica a les àrees de reciclatge que funcionaran amb una targeta ciutadana per poder-los obrir i dipositar els residus.

 

Pel que fa a les freqüències i horaris:

- S’amplien les freqüències de recollida als grans productors (comerços, hotels i restaurants) i s’afegeix la recollida orgànica durant tot l’any, no només en temporada alta com fins ara. Això suposa la retirada de la bonificació per reciclatge de la fracció orgànica que tenien fins ara els grans productors, ja que a partir d’ara estan obligats per llei a fer-la.

- S’amplia el període de temporada alta que anirà del 15 de març al 15 de novembre.

- S’amplien els horaris d’obertura al públic de la Deixalleria municipal.

- Es contempla un servei de repàs d’horabaixa de les àrees de reciclatge de la via publica, i s’amplien les freqüències de residus abandonats a la via publica.

 

Pel que fa a la maquinària:

- S’eliminen els contenidors de zona rústica i els veïnats hauran de dipositar els residus a la Deixalleria. Això comporta una reducció de la taxa de fems pels habitatges en rústic aprovada ahir al ple dins la modificació de la taxa de fems.

- S’incorporen vehicles renta-contenidors, per no haver de desplaçar el contenidor fins a la Deixalleria per rentar-lo i després tornar-lo a portar al seu lloc.

- Els vehicles han ser nous, i els contenidors també i de càrrega lateral, per millorar la imatge del municipi. L’empresa adjudicatària tendrà un període de sis mesos durant el qual podrà emprar els recursos materials disponibles mentre incorpora els nous.

- L’empresa adjudicatària ha de fer una campanya informativa i de conscienciació a l’inici de la temporada.

 

Referent al Lot 2, es tracta de realitzar el servei de seguiment del contracte de recollida de residus amb informes periòdics i resoldre les incidències que puguin anar succeint, així com encarregar-se de les campanyes d’educació ambiental al municipi. L’empresa adjudicatària comptarà amb un sistema de GPS instal·lat a tots els vehicles del servei de recollida de residus.

 

L’adjudicació es va aprovar per 8 vots a favor (7 PSOE i 1 Es Grup-El Pi), 6 abstencions (4 Més i 2 PP) i 1 en contra (Unidas Podemos).

 

Un cop aprovada l’adjudicació, es preveu un temps aproximat de quinze dies per formalitzar el contracte i comenci a funcionar la nova empresa adjudicatària.

 

Al ple d’ahir es va aprovar també la modificació de la taxa de fems amb un increment del 30% a la tarifa actual. Aquest increment es deu a l’augment de la despesa del servei, d’1.337.652,82€ a 2.188.020,09€, el qual suposa un increment del 63,57%. Aquests anys el servi ha resultat ser deficitari en 410.892,36€ i de cara al pressupost d’enguany es preveu que el dèficit sigui d’1.228.040,13€, és a dir, 817.147,76€ més que els altres anys. Per reduir aquest dèficit i ajustar-lo a un màxim de 389.097,35€ s’ha decidit augmentar la taxa de fems en un 30%. Aquest punt es va aprovar amb 8 vots a favor (7 PSOE i 1 Es Grup-El Pi), 6 abstencions (4 Més i 2 PP) i 1 en contra (Unidas Podemos).