L’Ajuntament de Capdepera ha aprovat el nou plec de condicions que regularà el servei de recollida i transport dels residus al municipi

20-Març-2019

 Dit plec té una permanència de vuit anys i està dividit en dos blocs. Per una banda, el Lot 1 que consisteix en la recollida i transport dels residus i gestió de la Deixalleria municipal, amb un pressupost  de 2.137.032,47€. I per altra banda, el Lot 2 que consisteix en l’educació ambiental, la resolució d’incidències i el seguiment del contracte del Lot 1, amb un pressupost de 53.324,40€. Cal dir que no es pot presentar la mateixa empresa als dos lots. 
 

Les principals novetats del Lot 1 són:

Pel que fa a la recollida de residus:

- S’incorpora la recollida de la fracció orgànica a tota la zona on hi ha establert el servei porta a porta (Capdepera nucli i sa Pedruscada).

- S’amplia la zona porta a porta a l’autovia Joan Carles I.

- S’amplien les àrees de reciclatge instal·lant contenidors selectius a totes les àrees on hi ha contenidors de rebuig.

- S’incorporen contenidors de fracció orgànica a les àrees de reciclatge que funcionaran amb una targeta ciutadana per poder-los obrir i dipositar els residus.


Pel que fa a les freqüències i horaris:

- S’amplien les freqüències de recollida als grans productors (comerços, hotels i restaurants) i s’afegeix la recollida orgànica durant tot l’any, no només en temporada alta com fins ara.

- S’amplia el període de temporada alta que anirà del 15 de març al 15 de novembre.

- S’amplien els horaris d’obertura al públic de la Deixalleria municipal.

- Es contempla un servei de repàs d’horabaixa de les àrees de reciclatge de la via publica, i s’amplien les freqüències de residus abandonats a la via publica.


Pel que fa a la maquinària:

- S’eliminen els contenidors de zona rústica i els veïnats hauran de dipositar els residus a la Deixalleria.

- S’incorporen vehicles renta-contenidors, per no haver de desplaçar el contenidor fins a la Deixalleria per rentar-lo i després tornar-lo a portar al seu lloc.

- Els vehicles han ser nous, i els contenidors també i de càrrega lateral, per millorar la imatge del municipi. L’empresa adjudicatària tendrà un període de sis mesos durant el qual podrà emprar els recursos materials disponibles mentre incorpora els nous.

- L’empresa adjudicatària ha de fer una campanya informativa i de conscienciació a l’inici de la temporada.


Referent al Lot 2, es tracta de realitzar el servei de seguiment del contracte de recollida de residus amb informes periòdics i resoldre les incidències que puguin anar succeint, així com encarregar-se de les campanyes d’educació ambiental al municipi. L’empresa adjudicatària comptarà amb un sistema de GPS instal·lat a tots els vehicles del servei de recollida de residus.

El plec es va aprovar per 11 vots a favor (7 PSOE, 4 Més), 4 abstencions (PP) i 2 en contra (Guanyem i Es Grup).