L’Ajuntament de Capdepera aprova el pressupost del 2020 que ascendeix a 20.719.820,24€

10-Desembre-2019

L’Ajuntament de Capdepera va aprovar al ple ordinari de desembre el pressupost de l’exercici 2020 amb vuit vots a favor (PSOE i Es Grup-El Pi), set abstencions (4 Més i 3 PP), i un vot en contra (UP).

Segons va comentar la regidora d’Hisenda, Lorena Molinillo, aquest pressupost està marcats per dos factors, per una banda, la creació de noves places i l’increment de la carrera professional dels treballadors municipals, i per l’altra, l’augment de la partida de Benestar social que augmenta en gairebé un 45%. Aquest increment es deu a la fallida de Thomas Cook i per la qual el consistori ha previst més ajudes al Pla Millora, un pla del departament de Serveis Socials que atorga ajudes econòmiques a canvi d’un servei a la ciutadania.

Per donar cabuda a aquestes dues despeses es redueix la partida d’inversions un 46,57% respecte aquest any 2019, per la qual cosa es continua amb la pràctica de realitzar petites inversions que millorin el dia a dia de la ciutadania i no invertir en grans projectes. Una inversió que es durà a terme gràcies a les bosses turístiques és 1.200.000€ per l’accessibilitat de Canyamel i Font de sa Cala.

Un altre aspecte important del pressupost és l’amortització del deute municipal. Cal recordar que a gener del 2019 era de 581.340,39€ i que gràcies a l’amortització prevista enguany, a desembre del 2019 el deute és 0€. També cal destacar que a principi d’aquest mes de desembre la liquiditat del consistori és de 8.764.246,37€.

Pel que fa a les diverses àrees, no s’han modificat les despeses corrents ni les subvencions, i només s’ha reduït o suprimit les inversions. Enguany, els pressuposts s’han fet mitjançant reunions amb els diferents departaments la qual cosa ha resultat positiva per dotar millor cada àrea segons les necessitats específiques que té.

Amb tot l’explicat, el pressupost consolidat de l’Ajuntament de Capdepera és de 21.202.320,24€. El pressupost de la Fundació Castell de Capdepera és de 355.348,20€; el de l’Ajuntament és de 20.719.820,24€; i de l’empresa publica Capdepera Segle XXI de 2.348.500,00€.