L’Ajuntament comença les reunions amb els veïnats d’Es Pelats i Son Moll de Baix per les dotacions de serveis

09-Febrer-2018
La urbanització d’Es Pelats, situada a la part alta de Cala Rajada. El projecte de dotació de serveis està molt endarrerit ja que encara s’ha de delimitar la zona d’actuació.

Son Moll de Baix, que compren la zona entre la rotonda de l’entrada a Cala Rajada fins a la platja de Son Moll i fins a n’Aguait, té una població d’uns 80 veïnats, espanyols i estrangers, gairebé tots residents al municipi. Aquesta zona està dividida al seu temps en set zones d’actuació diferents, entre elles Sa Pedruscada, Es Fangar o n’Aguait; i cada zona d’actuació té unes mancances de serveis diferents. Per aquest motiu, en aquesta urbanització s’han de crear Juntes de compensació per a cada zona d’actuació amb els veïnats residents en aquesta zona concreta.
Cal recordar que per a crear una Junta de compensació és necessari el vot a favor del 60% de la superfície (segons la nova llei d’urbanisme que va entrar en vigor l’1 de gener del 2018), i que cada veïnat ha de pagar la part proporcional de les despeses de l’obra de dotació de serveis a la seva zona d’actuació.

D’aquí un mes es tornaran a reunir, mentre, hi ha un enquesta d’opinió al web municipal on els veïnats poden expressar el seu interès o no a formar la Junta. Aquesta enquesta no és determinant, només és una mostra orientativa de la voluntat dels residents a la urbanització.


Altres dotacions

Les dotacions de serveis de les diverses urbanitzacions de Capdepera es varen començar a planificar l’any 2003 i s’havien de dur a terme pel sistema de Cooperació, la qual cosa implica que l’Ajuntament s’encarrega de tot el procediment de administratiu i de contractació de l’obra. A causa de la normativa recollida a la llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en concret en relació al mètode de càlcul de la regla de despesa, l’ajuntament no pot fer obres finançades amb quotes d’urbanització, i per aquest motiu, no pot executar les dotacions de serveis. La solució per dur-les a terme passa per fer-les mitjançant el que s’anomena Juntes de Compensació, en les quals són els mateixos veïnats els que han de recaptar els doblers i contractar l’empresa per a què executi l’obra. En aquest moment, les dotacions de serveis estan aturades administrativament fins que es formin dites Juntes.

El consistori també té en marxa les reunions amb els veïnats de Cala Gat i Costa de Canyamel, les quals encara tenen activa l’enquesta del web.