La ciutadania de Capdepera participa a l’elaboració del Pla d’Acció i Energia Sostenible

05-Juliol-2019

L’Ajuntament de Capdepera es va adherir l’any 2009 al Pacte de Batles i Batlesses, una iniciativa europea que reuneix a les autoritats locals i regionals que es volen comprometre de manera voluntària a implantar els objectius de la UE en matèria de clima i energia al seu territori. L’objectiu era reduir un 20% d’energia per l’any 2020 amb mesures aplicades tant al consum públic com privat.

L’any 2015 es va decidir ampliar el Pacte de Batles i Batlesses afegint no només la reducció de consum sinó també l’adaptació de les persones a un món canviant a causa del canvi climàtic. Amb aquestes finalitats es va decidir reduir un 40% de CO2 per a l’any 2030; augmentar l’eficiència energètica un 27% fins l’any 2030; augmentar l’ús d’energia procedent de fonts renovables un 27% fins l’any 2030; augmentar la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic; traduir el compromís polític en accions locals, mitjançant l’elaboració de plans d’acció locals i l’elaboració i entrega d’informes sobre la implantació de les mateixes, entre d’altres.

Capdepera ha desenvolupat certes mesures per a la reducció del consum en àmbit públic, com el canvi progressiu d’enllumenat a la via pública o la compra de vehicles elèctrics per a la flota municipal, però a causa de l’augment de la població del municipi des del 2009 no s’ha aconseguit la reducció de consum establerta pel 2020. A més, a causa de la torrentada de l’octubre passat, es va comprovar la vulnerabilitat de certes zones del municipi a l’augment de la pujada de l’aigua, com a conseqüència del canvi climàtic. A dia d’avui i per complir amb els objectius del 2030, s’ha començat a elaborar el Pla d’Acció amb propostes concretes per implantar al municipi en els propers anys i millorar la qualitat de vida dels habitants.

Tota la ciutadania de Capdepera pot participar en les iniciatives que es faran per elaborar el PACES (jornades, tallers, enquesta...), ja que és necessària la col·laboració de les famílies, del sector serveis, i de l’administració per poder establir i complir els objectius.