JORNADA SOBRE COMUNITATS ENERGÈTIQUES I AUTOCONSUMS COL·LECTIUS A POLÍGONS INDUSTRIALS